اروپا در خریدهای نفتی از ایران به جای دلار از یورو استفاده می کند

منبع دیپلماتیک آگاه به خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد: اروپا قصد دارد تا در خریدهای نفتی خود از ایران به جای دلار از یورو استفاده کند. .