انفجارخنده درجشن استقلال با جمله شفر و طعنه به بازیکن پرسپولیس

من قبل از حضور در استقلال از یک باشگاه تونسی پیشنهاد داشتم اما در همان زمان استقلال به من پیشنهاد داد و وقتی با افتخاری مذاکره می کردم مدام می گفت پول زیادی نداریم!( همین مساله باعث خنده حاضرین در سالن شد.) .