دیدار عبدی افتخاری با رئیس فدراسیون جهانی اسکی

به گزارش ایران آنلاین و به نقل از سایت فدراسیون اسکی، سید عبدی افتخاری رئیس فدراسیون اسکی ایران با ژان فرانکو کاسپر رئیس فدراسیون بین المللی اسکی (FIS) پیش از آغاز کنگره فدراسیون بین المللی در نشستی صمیمی پیرامون اسکی ایران بحث و تبادل نظر کردند. ژان فرانکو کاسپر رئیس فدراسیون بین المللی ... .