نگاهی به عادت های عجیب رهبر کره شمالی در سفرهایش

اخبار حاکی از آن است که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی موافقت کرده است با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در منطقه ی غیر نظامی کره دیدار کند. دیدارهای کیم جونگ در نظر عموم مردم اتفاق نادری محسوب می شود. این چهره ی مرموز هفته ی گذشته با مون جا این رئیس جمهور کره .