شوآف جدید اسرائیل با نمایش قطعات یک پهباد ساقط شده

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جدید ترین نمایش تبلیغاتی خود با نمایش قطعات یک پهباد ساقط شده مدعی شد که این قطعات مربوط به یک پهپاد ایرانی است که پس از ورود به فلسطین اشغالی سرنگون شده است. .