فیلم/ کلیپ باشگاه های اتلتیکومادرید و مارسی در خصوص حال و هوای ورزشگاه لیون!

کلیپ باشگاه های اتلتیکومادرید و مارسی در خصوص حال و هوای ورزشگاه لیون برای مسابقه پایانی لیگ اروپا را مشاهده کنید. .