دشت های قروه و دهگلان650میلیون مترمکعب  کسری آب زیرزمینی دارند

فصل تجارت - سنندج- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با اشاره کمبود آب در دشت هلی شرقی این استان، گفت: در حال حاضر دشت های قروه و دهگلان 650 میلیون متر مکعب کسری آب زیرزمینی دارند. .