بهره برداری از فاز اول دولت همراه؛ ارائه 55 خدمت در قالب یک اپلیکیشن

امروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناسب روز ارتباطات، بالاخره و پس از تاخیری حدوداً یک ساله فاز نخست پروژه «دولت همراه» را به بهره برداری رساند و اکنون کاربران قادر هستند با دریافت یک اپلیکیشن به 55 خدمت که از سوی دولت ارائه می شود دسترسی داشته باشند؛ بدون اینکه دیگر نیازی به مراجعه حضوری .