اجرای طرح ویژه ماه مبارک رمضان پلیس راهور از فردا

رییس پلیس راهور ناجا در تشریح برنامه های پلیس راهور برای ماه مبارک رمضان گفت :طرح ویژه ماه مبارک مضان پلیس راهور از فردا اجرایی می شود. .