سگی که خرس بود

به گزارش ایران آنلاین /all_blue_diamond:اگر چه این خانواده از ابتدا از میزان اشتها و غذایی که این حیوان می خورد، شگفت زده بودند اما زمانی که رشد آن متوقف نشد و تا 114 کیلوگرم وزن پیدا کرده و توانایی راه رفتن روی دو پا را از خود نشان داد، آنها متوجه اشتباه خود شدند. .