انتخاب رشته داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه آزاد آغاز شد

انتخاب رشته دکتری تخصصی سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت 8 صبح امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت آغاز شد و تا ساعت 24 یکشنبه 30 اردیبهشت ادامه خواهد داشت. .