سخنان سیف درباره اهمیت ارتباطات

رئیس کل بانک مرکزی گفت: روابط عمومی فراتر از یک تخصص در حیطه رسانه و ارتباطات است و فعالان این حوزه باید در زمینه فعالیت ها و وظایف سازمان و دستگاه متبوع خود نیز تخصص داشته باشند. .