کارت هدیه توجیه خوبی برای تشویق مردم به اهدای پلاسما نیست

دکتر سیدمرتضی طباطبایی، مدیرکل انتقال خون استان تهران، با اشاره به شیوه های مراکز خصوصی تهیه پلاسما، گفت: رد و بدل شدن پول و کارت هدیه در مراکز خصوصی اخذ پلاسما، توجیه خوبی برای تشویق مردم به اهدای پلاسما نیست. .