واکنش برنی سندرز به خروج ترامپ از برجام

یک سناتور برجسته آمریکایی با تاکید بر اینکه خروج ترامپ از توافق هسته ای پیامدهایی فاجعه بار برای امنیت جهانی خواهد داشت، تصریح کرد: ما باید به دنبال گفت وگو با دولت ایران و روابط بهتر با مردم این کشور باشیم اما متاسفانه رییس جمهور آمریکا ما را به سمت جنگ سوق می دهد. به گزارش ایسنا، برنی سندرز ... .