رئیس قوه قضاییه: دستگاه قضایی از دولت در صیانت از ارزش پول ملی حمایت همه جانبه می کند

آیت الله آملی لاریجانی گفت: امروز آمریکایی های فریبکار و حیله گر که خود، داعش را ایجاد، تسلیح و تشویق کرده اند ادعای مقابله با آن را دارند. دروغ و فریبی بزرگ تر از این در روزگار معاصر ما وجود ندارد. ترامپ در کارزار رقابت های انتخاباتی به صراحت اذعان کرد که دولت آمریکا داعش را به وجود آورده و با ... .