ورود نهادهای نظارتی به موضوع گرانی خودروهای وارداتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی به موضوع گرانی خودروها ورود کرده و گرانی خودروهای داخلی و خارجی را بشدت پیگیری می کنیم. همچنین اقداماتی برای جلوگیری از گرانی خودرو در دست انجام است که در هفته جاری با مسئولان عالی جلسه ای برگزار می شود تا بتوانیم جلوی گرانی خودروها را بگیریم. .