مجله ستاره ها: ستاره های مسلمان دنیای فوتبال + عکس

به گزارش زیرمیزی مشرق نیوز: شاید عده ای ندانند تعداد زیادی از ستاره های دنیای فوتبال مسلمان هستند؛ ستاره هایی که برخی از آن ها زمین بازی را خودشان مشخص می کنند و اجازه نمی دهند چیزی عقاید آن ها را تحت شعاع قرار دهد.  محمد صلاح این روزها به یکی از ستاره های مستطیل سبز تبدیل شده است تا حدی که او ... .