اسلام واقعی به معنی افراط گرایی نیست

ایران آنلاین / در شرایطی که جبهه گیری در برابر حجاب و نیز استفاده از روبنده در اروپا شدت گرفته است، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه از آزادی های مذهبی حمایت کرد تا به این وسیله اتحاد در سطح جامعه حفظ شود. بنابر گزارش شبکه خبری «العربیه»، ماکرون در جریان کنفرانسی خبری اعلام کرد که با .