می توان علیه دادستان در دادسرای انتظامی قضات طرح دعوا کرد/ چند شکایت علیه آیت الله جنتی در قوه قضائیه ثبت شده است

علی اکبر گرجی ازندریانی، مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران با اشاره به اعلام موضع اخیر دادستان کل کشور درباره استعفای محمدعلی نجفی گفت: «می توان علیه دادستان در دادسرای انتظامی قضات طرح دعوا کرد، ولی به عقیده من اکنون شکایتی که منتهی به نتیجه گیری ... .