آزمون زبان برای مسابقات مناظره انگلیسی دانشجویان

متقاضیان شرکت در نخستین دوره مسابقات مناظره دانشجویان به زبان انگلیسی باید آزمون زبان بدهند؛  مسابقات مناظره دانشجویان به زبان انگلیسی 18 و 19 اردیبهشت ماه برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، اولین دوره مسابقات مناظره دانشجویان به زبان انگلیسی به همت سازمان دانشجویان ... .