کاهش هزینه و زمان در یافتن ایده نو مزیت فین استارز است

فصل اقتصاد - سید ابراهیم عنایت با اشاره به اینکه در رویداد فین استارز می توانیم با تک تک استارت آپ ها آشنا شویم، اظهار کرد: در این رویداد آمده ایم تا روی ایده ها و استارت آپ هایی که در راستای برنامه ما هستند، سرمایه گذاری کنیم. .