شلیک مرگبار به راننده آزرا پشت فرمان

ایران آنلاین / ساعت 23 شب گذشته ماموران کلانتری 144 جوادیه حین گشت زنی در خیابان دماوند تقاطع اتحاد به یک دستگاه خودرو هیوندای آزارا که با موتور روشن در کنار خیابان پارک بود، مشکوک شدند. ماموران در بررسی خودرو متوجه شدند که راننده درون خودرو است اما تکان نمی خورد. با باز .