قیصری: حضور چشمگیر نویسندگان زن در سومین دوره جشنواره خاتم/ رحماندوست: به برخی آثار حسادت کردم

دبیر سومین جشنواره «خاتم» گفت:حضور چشمگیر نویسندگان زن در این دوره از جشنواره بود ازنکات مهم است، به گونه ای که در میان 36 اثر رسیده به مرحله نهایی کودک و نوجوان، فقط یک اثر از آقایان به مرحله نهایی رسیده است. .