لغو اکران «به وقت شام» در برخی دانشگاه ها

برخورد های سیاسی با یک رویداد فرهنگی اتفاقی است که این روز ها در برخی از دانشگاه های کشور درباره اکران فیلم سینمایی «به وقت شام» در حال رخ دادن است؛ بنابراین گزارش ار روز گذشته که اکران این فیلم سینمایی در دانشگاه ها آغاز شده برخی از فعالان دانشجویی و اعضای تشکل های دانشجویی، نسبت به برخورد های ... .