شاید مرتضوی معذوریتی داشته باشد

خبرگزاری ایسنا: رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به مفقود شدن سعید مرتضوی گفت: نمی دانم ایشان متواری شده یا خیر، ولی شاید معذوریتی داشته باشد. الله یار ملکشاهی در خصوص مفقود شدن سعید مرتضوی در پاسخ به اینکه در کشور ما که داعش به راحتی مهار می شود چگونه می شود که سعید مرتضوی از زیر .