برای کاهش وزن، به جراحی فکر نکنید!

چاقی بیش از حد یکی از بزرگ ترین مشکلات سلامت انسان امروزی است که نه تنها از لحاظ ظاهری برای فرد مشکل ایجاد می کند، بلکه می تواند باعث بروز عوارض جانبی غیرقابل جبران شود. در این شرایط هنگامی که افراد بارها و بارها رژیم های مختلف را امتحان می کنند، نتیجه نمی گیرند و روند کاهش وزن برای سال ها ... .