مرگ 75 نفر در ادوات انفجاری خوزستان

ایران آنلاین /رضا نجاتی مدیرکل امنیتی، انتظامی و امور مرزی استانداری خوزستان روز یکشنبه در نشست هماهنگی پاکسازی زمین های آلوده به مین در استانداری خوزستان اظهار کرد: از این تعداد 19 نفر از نیروهای خنثی کننده شهید ، و 199 از این نیروها در جریان پاکسازی زمین های آلوده به مین و ادوات .