رد رشوه 14 میلیونی توسط مأمور وظیفه شناس مراوه تپه ای

فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: مأمور وظیفه شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق گلستان رشوه 14 میلیون و 530 هزار ریالی قاچاقچی مواد مخدر را رد کرد. .