جست و جو در کوه های آسارا با نجات یکی از دو گمشده پایان یافت

عملیات جستجو برای یافتن دو نفر از اهالی بخش آسارا که در کوه های اطراف این منطقه گم شده بودند با نجات جان یک نفر پایان یافت اما فرد دوم بر اثر سرما یخ زده بود. .