واکنش بانک صادرات به درخواست انحلال این بانک

مدیر حقوقی بانک صادرات طرح دادخواست انحلال مطرح شده توسط یکی از سهامداران حقیقی را ادعای پوچ و بی اساس و تائید نشده دانست و با اعلام پیگیری های قضایی از در جریان بودن ارزش گذاری دارایی ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی ها خبر داد. .