از ماجرای سکانس جنجالی سانسور شده پایتخت 5 تا چگونگی همکاری با موسسه اوج

کارگردان مجموعه تلویزیونی پایتخت گفت: پایتخت از 9 سال گذشته تاکنون رنگ و بوی خود را از دست نداده و نشان داد یک داستان تک خطی می تواند موضوع یک سریال 15 قسمتی باشد و حتی تا 5 فصل ادامه یابد. .