فراخوان هشتمین جشنواره فرهنگی هنری کارگر ایرانی منتشر شد

فراخوان شرکت در هشتمین جشنواره فرهنگی هنری کارگر ایرانی با شعار حمایت از کالای ایرانی از سوی فرهنگ سرای کار و تعاون منتشر شد. .