شایعه عجیب در ایران؛ 30 میلیون بگیرید سوتی بدهید!

امیدواریم این خبر صحت نداشته باشد اما شنیدیم یک تیم پولدار و پرحاشیه به بازیکنان حریف مستقیم خود پیشنهاد مالی داده است تا سوتی بدهند! .