پر شدن حافظه و کند شدن گوشی اندرویدی شما تقصیر کدام برنامه ها است و راه حل چیست؟

رسانه کلیک – اگر عملکرد گوشی اندرویدی شما کند شده است، شاید به خاطر پر شدن حافظه آن باشد، با ما همراه باشید تا بدانید کدام برنامه ها دستگاه شما را کند کرده است. گوشی اندرویدی شما در روزهای اول سرعت بسیار خوبی داشت و احتمالاً شما هم فکر می کردید که هرگز آنقدر حافظه آن را پر .