اختلاف خواهرها به قتل باجناق انجامید

عامل اصلی نزاع و جنایت به نام رحیم 22 ساله است. به گزارش رکنا نیوز، متهم با اعتراف به قتل جوان 18 ساله: مقتول باجناق من بود و در این ساختمان نیمه کاره سرایدار بود. چند وقتی بود که همسران ما با یکدیگر دچار اختلاف شده بودند. هرکدام از انها مدعی بودند خواهر دیگر در زندگی دخالت .