زندانی شدن مادرشوهر با شکایت عروس

ایران آنلاین /یدالله روحانی منش  مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: تضمین پرداخت مهریه توسط والدین، یکی از آیین هایی است که در پای سفره عقد شاهد آن هستیم و این اتفاق در مواردی پای والدین را در صورت اختلافات خانوادگی به دادگاه و حتی زندان می کشد. در پرونده ای که به تازگی در .