شاخص بورس 178 واحد رشد کرد

ایران آنلاین / در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 3663میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 678میلیارد تومان در 76هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 178واحدی در ارتفاع 98هزار و 102واحد قرار گرفت. بیشترین تأثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای ... .