تاثیر مثبت برگزاری جام جهانی بر روی اقتصاد روسیه

رئیس جمهور روسیه قصد دارد از فرصت جام جهانی فوتبال که از 14 ژوئن تا 15 ژوئیه در این کشور برگزار می شود، برای مطرح کردن روسیه به عنوان یک ابرقدرت جهانی و بخشیدن جانی تازه به مناطقی که با رکود رو به رو هستند، استفاده کند. .