کشف بقایای اجساد سرنشینان هواپیمای روسی

ایران آنلاین / بنابر اعلام مقام های روسی، عملیات جستجو برای یافتن بقایای سرنشینان هواپیما تا ساعت هفت صبح امروز به وقت محلی ادامه داشت و تاکنون نزدیک به 1500 قطعه از جسد قربانیان و 500 تکه از لاشه هواپیما کشف شده است. هواپیمای آنتونوف-148 روز یک شنبه تنها چند دقیقه پس از بلند .