اجاره کارت ملی در میدان فردوسی، 70 هزار تومان!

ایلنا: امروز نمایندگان پتروشیمی هیچ دلاری عرضه نکردند و نمایندگان بانک نیز میزان عرضه را کاهش دادند که این امر باعث شد تا قیمت دلار روند صعودی داشته باشد. با وجود بارش باران و نزدیک شدن به پایان وقت کاری صرافی ها، همچنان صف هایی کوچک در مقابل صرافی های عرضه کننده دلار بانکی با قیمت 4 هزار … ... .