مسکن سال آینده چقدر گران می شود؟

معاون وزیر راه و شهرسازی پیش بینی خود را از میزان افزایش قیمت مسکن در سال 97 اعلام کرد. حامد مظاهریان با اعلام این که با وجود اجرای طرح مسکن مهر سهم دولت از سرمایه های صورت گرفته در حوزه مسکن کمتر از 3 درصد بوده است، افزود: در حال حاضر حدود 24 میلیون خانوار و 27 … ادامه .