مردم نزدیک پرندگان وحشی نشوند/معدوم سازی مرغ وتخم مرغ های آلوده

رئیس سازمان دامپزشکی با تایید خبر مهر و تشریح اقدامات کنترلی برای جلوگیری از شیوع سویه جدید آنفلوانزای فوق حاد در کشور گفت: تمام مرغ وتخم مرغ های آلوده معدوم می شود و مردم نباید نگران باشند. علیرضا رفیعی پور در گفتگو با مهر با اشاره به گزارش شیوع سویه جدید ویروس آنفلوانزای فوق حاد … ادامه .