حکم مرد متاهل 25 ساله ای که با دختر 13 ساله رابطه نامشروع داشت

شرق نوشت: قضات، مرد جوانی را که متهم به آزارواذیت دختری نوجوان است، به شلاق و تبعید محکوم کردند. این پرونده یک سال پیش به جریان افتاد؛ زمانی که دختر 86 ساله ای به مأموران مراجعه کرد و مدعی شد از سوی مردی جوان مورد آزارواذیت قرار گرفته است. این دختر گفت: «مردی به من قول ازدواج … ادامه .