ایده جالب قراردادن باتری اضافی برای اپل واچ در داخل بند ساعت

منهای ساعت هوشمند گی یر اس 3 ، اغلب ساعت های هوشمند بعد از یک روز باید مجددا شارژ شوند. از سوی دیگر بسیاری سعی کرده اند به دنبال ایده قراردادن باتری در بند ساعت باشند اما تنها برخی کمپانی ها مانند LiBest توانسته اند این ایده را به خوبی ساخته و پرداخته کنند. باتریِ کاملا انعطاف پذیر، به نام … ... .