مرگ مشکوک مرد سالخورده به خاطر جای پارک خودرو

درگیری دو پسر جوان با صاحبخانه مادر بزرگشان به خاطر جای پارک با مرگ صاحبخانه پایان یافت. به گزارش رکنا نیوز، ظهر روز دوشنبه 23 بهمن ماه قاضی مرادی، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران با تماس تلفنی مأموران کلانتری 153 شهرک ولیعصر از مرگ مشکوک مرد سالخورده ای با خبر و همراه تیمی از کارآگاهان ... .