درخواست کمک برای یافتن زن میانسال

زن میانسال 40 روز پس از فوت ناگهانی پسر جوانش به طرز مرموزی ناپدید شد. به گزارش رکنا نیوز، نهم آذر ماه امسال بود که مردی سالخورده به اداره پلیس رفت و گفت: دخترش از دیروز به طرز مرموزی از ناپدید شده است. شاکی در توضیح ماجرا گفت: دخترم اعظم 49 ساله است. همسرش 22 سال قبل فوت کرد و او .