شکنجه های مرگبار خواستگار خشمگین

پسر جوان که از بدقولی های زن جوان خسته شده بود، وی را با ضربات چاقو بشدت زخمی کرد و تا یک قدمی مرگ برد. این مرد دیروز در دادگاه ادعا کرد به خاطر عشق زیاد به این زن دست به چنین کاری زده و حالا پشیمان است. به گزارش رکنا نیوز، در جلسه رسیدگی به این پرونده .