پایان 10 روز زندگی مخفیانه مرد همسرکش

مرد خشمگین که پس از قتل همسرش به مشهد گریخته بود، پس از ده روز زندگی مخفیانه دستگیر شد. به گزارش رکنا نیوز، رسیدگی به این پرونده از ساعت 11 شب 28 دی امسال و به دنبال گزارش جنایتی در خیابان محلاتی خیابان میرهاشمی در دستورکار پلیس قرار گرفت. کارآگاهان پلیس آگاهی و مرادی، بازپرس جنایی تهران .