شلاق و تبعید مجازات آزارگر دختر نوجوان

مرد متاهل که دختر نوجوانی را که فرزند طلاق بود، با حرف هایش فریب و آزار داده بود با حکم قضایی به شلاق و تبعید محکوم شد. به گزارش رکنا نیوز، رسیدگی به این پرونده از آذر امسال به دنبال شکایت دختری 17 ساله به نام نسیم در دستورکار پلیس قرار گرفت . این دختر به پلیس گفت: پدر .