بانک: نگران آینده مناطق آزاد نیستم/مناطق آزاد بازارهای روسیه و ترکیه را هدف گذاری کنند

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: نگران آینده ی فعالیت مناطق آزاد نیستم، معتقدم با تکیه بر مقررات می توانیم حرکات سازنده ی شروع شده را، ادامه دهیم. .